Skip to content Skip to footer

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

  • cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
  • certificat deces – in original si copie;
  • actul de indentitate al solicitantului;
  • acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz , actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
  • acte din care sa rezulte ca sa suportat cheltuieli ocazionate de deces;
  • certificatul de incadrare  intr-o categorie  de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data iviri acesteia;
  • adeverinta care sa certifice ca,la data decesului, membru de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata.

In plus, persoanele care solicita ajutorul de deces trebuie sa demostreze calitatea de asigurat a asiguratului, adica sa prezinte o adeverinta de la angajatorul decedatului, din care sa rezulte ca acesta a fost asigurat. De asemenea, trebuie sa mai prezinte si un extras din REVISAL, eliberat tot de catre angajator. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

IN CAZUL PERSOANELOR CARE AU IN FAMILIE MEMBRI FARA VENITURI, NEASIGURATI, 2018 A ADUS UNELE SCHIMBARI IN CEA CE PRIVESTE AJUTORUL DE DECES: In cazul decesului unui membru al asiguratului sau al pensionarului suma este de 2082 lei, iar in cazul decesului asiguratului pensionar 4162 lei.

Vă ajutăm în întocmirea dosarului de ajutor

Puteți apela cu încredere la serviciile noastre și vă vom ajuta să întocmiți dosarul de ajutor.

In 2022:

În funcțiede situație, ajutorul de deces poate avea două valori:

  • 6095 de lei vor fi acordați persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului unui pensionar
  • 3048 de lei vor fi acordați în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului

Funerarii Sibiu - Drăgoiu

Adresă

Calea Dumbravii numarul 155. În incinta cimitirului municipal Sibiu.

Contactează-ne:

by BCD PLUS Advertising – Drepturi de folosire Funerarii Sibiu – Drăgoiu 2022